Identi-tijd

Welkom! Een kleine vonk, een wens…zo is het begonnen: ‘Als kinderen onderwijs krijgen waarin aandacht is voor hun hele ontwikkeling, wat zou dat geweldig zijn!’
Toen begon het Platform ‘ons onderwijs 2032’ een nationale dialoog over de inhoud van het toekomstige onderwijs, in opdracht van het ministerie van OC&W. Iedereen mocht meepraten. De vonk werd een concreet idee dat groeide in vele inspirerende gesprekken. Het idee werd gedeeld door velen.

‘Identi-tijd’, een leerlijn met aandacht voor de ontwikkeling van zelfbewustzijn, lichaamsbewustzijn en sociaal bewustzijn. Lees er alles over hier en doe mee! Samen bouwen we aan een inspirerende ruimte waarin ‘identi-tijd’ kan groeien.

Doe mee

Kinderen brengen een groot deel van hun tijd door op school en worden mede gevormd door wat ze daar leren en ervaren. Daarom pleiten wij voor een nieuwe leerlijn ‘Identi-tijd’ in het basis- en middelbaar……..

Verslag en presentatie voor Platform 2032.

Hier kunt u de poster downloaden.